Vyberte stránku

Zápis z farní rady

konané 9. 4. 2018

 

Přítomni: P. Hověz, J. Trávníček, J. Rychtařík, O. Kostrhoun, S. Margita Grobarčíková, K. Pažourek, L. Doležal, J. Doležalová, V. Benda, M. Lepltová, Dav. Hladký, J. Maxa, Z. Tuschl, J. Švec.

Omluveni: M. Barančicová.

Host: M. Kolář

 

  1. P. Pažourek o zájezdu do Vídně.
  2. Výstava a Marii Resititutě (nutnost mírného doplnění panelů).
  3. Informační leták o naší farnosti – bude ve formě skládačky (vyrobí ho J. Trávníček a připravená verze bude konzultována s P. Hovězem).
  4. Pouť do Neratova a Králík.
  5. Stavba – severní fasáda (pohlídat, aby ladila s celkem stavby).
  6. Melodie na zvonkohře.
  7. M. Kolář přečetl dopis o situaci ve farnosti; následovala diskuse; domluveno, že jednotlivé body dopisu by se měly podrobně probírat na dalších FR. Text lze najít jako přílohu zápisu.

Příští FR:  14. 5. v 18.45

 

zapsal: J. Trávníček