Vyberte stránku

Zápis z farní rady konané dne 12.02.2018

 

Přítomni: Otec Pavel Hověz, s. Margita, Marie Barančicová, Václav Benda, Ludvík Doležal, Dominik Hladký, Ondřej Kostrhoun, Markéta Lepltová, Jiří Maxa, Karel Pažourek, Jan Rychtářík, Zdeněk Tuschl

 

Omluveni: Josef Doležal, Jana Doležalová, David Hladký, Dominik Leplt

 

 

1) Informace o novém ovládání garážových vrat (prostřednictvím mobilních telefonů)

2) Oslavy 50. výročí snahy stavby kostela na Lesné a 20. výročí blahořečení Marie Restituty – putovní výstava – návrh dalších míst, kde by mohla být umístěna (Diecézní muzeum, Vranov, sv. Jakub)

3) 18.02.2018 – promítání 2. dílu filmu Kája Mařík, zbylé dva díly asi na podzim

4) Informace o průběhu stavby kostela

5) Informace o uskutečněných akcích – Tříkrálová sbírka, dětský karneval

 

 

 

Příští jednání farní rady v pondělí 12.03.2018