Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30.

Zítra je poslední den v občanském roce, sv. Silvestra. Mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní bude v 16.00 a po ní Te Deum a svátostné požehnání.

V úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok. Je to svátek s povinnou účastí na mši sv. Bohoslužby budou dvoje: v 9.00 a 10.30.

Ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Sobota je první v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného Srdce P. Marie.

Úklid Centra tento týden zajistí skupina mladších žen ve středu dopoledne.

Prosíme ochotné tříkrálové koledníky, děti i dospělé, aby se přihlásili u s. Margity. Obětujte trochu svého času a námahy pro tuto bohulibou záležitost ve dnech 1. – 14. ledna. Letos se mohou koledníci zúčastnit zajímavé soutěže. Mše s otcem biskupem a požehnání koledníkům bude 2. ledna v 14.30 na Petrově.

Veliké díky všem, kdo jste přispěli ke krásné oslavě vánočních svátků. Pán Bůh zaplať! také za štědré vaše dary do sbírky o Vánocích na stavbu kostela. Vybralo se kolem 48 tisíc.

Příští neděli bude slavnost Zjevení Páně, lidově Svatých tří králů. Při první bohoslužbě v 7.30 požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Při všech bohoslužbách navíc i zlaté předměty, které si můžete přinést.

Příští neděli odpoledne v 17.00 se uskuteční vánoční koncert našeho pěveckého sboru Živé rytmy. Všichni jste srdečně zváni. Přiveďte i své přátele.

V neděli 13. ledna v 16.00 se uskuteční promítání dalších dílů seriálu příběhů Káji Maříka. V neděli 20. ledna v 17.00 zde vystoupí soubor Mister Swing, který zde již jednou s velkým úspěchem koncertoval.