Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00  a 10.30. Včera večer byla mše za jednotu a lásku farního společenství. Sbírka včera a dnes je určena na stavbu našeho kostela. Pán vám odplať vaše dary a příspěvky!

Zítra bude Pondělí velikonoční, druhý velikonoční svátek. Bohoslužby budou pouze dvě: v 7.30 a 9.00. Příští neděle bude 2. velikonoční, svátek Božího milosrdenství. Bohoslužby budou jako obvykle. Mši v 9.00 bude přenášet Rádio Proglas.

V neděli 5. května (tj. za 14 dní) budeme při bohoslužbách v 7.30 a 9.00 hromadně udílet svátost pomazání nemocných. Přihlašujte se v sakristii.

Úklid centra zajišťuje skupina starších žen v úterý dopoledne.

Od čtvrtka do neděle bude duchovní obnova rodin u sester v Břežanech. Bližší informace a přihlášky u s. Margity.

Ve středu v 17.00 se koná Pochod pro život v Brně a v sobotu v Praze. Bližší informace na vývěsce.

Na středu 1. května připadá 125. výročí narození naší patronky, blah. Restituty. V 11.00 uspořádáme slavnostní česko-německou mši s hosty z Vídně. Hlavním celebrantem bude otec opat Rudolf Marian Kosík.

8. května pořádáme pouť do Mariazell.

V neděli 19. května odpoledne bude na zahradě Orlovny v Husovicích náš Farní den.

Stále je možné si „adoptovat“ několik zvonů do zvonohry nového kostela. Na plakátku na vývěsce jsou bližší informace.

Letní tábor pro děti bude od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Přihlášky u Dominika Leplta.

Štědří dárci nám věnovali na stavbu kostela originální kabelky, bylinné sirupy a svíce. Jsou na pultě v šatně.

Dnes v 12.00 můžeme prostřednictvím televize přijmout požehnání Urbi et Orbi.

Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na přípravě a krásné oslavě velikonočních svátků: lektorům, varhaníkům, zpěvákům, oběma sborům, kostelníkům, ministrantům, ženám chystajícím květiny a úklid, věřícím, kteří se přišli na Velký pátek a Bílou sobotu během dne modlit do Centra a všem dalším.

Všem farníkům a jejich drahým přejeme radostné a požehnané Velikonoce!

(Požehnání pokrmů).