Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Po mši v 10.30 bude Výstav Nejsvětější svátosti, eucharistický průvod a svátostné požehnání. Dnešní sbírka je určena na podporu bohoslovců. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Zveme prvokomunikanty a všechny děti i jejich rodiče dnes odpoledne na pouť na Vranov. Z okraje Útěchova vyrazíme pěšky v 15.00. Autobus č. 57 odjíždí z Halasova nám. v 14.38.

Zítra bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mši sv. v 18.00 bude přenášet Rádio Proglas. V pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu sv. Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv., která bude jako každou sobotu v 8.00.

Úklid centra má tento týden na starosti skupina žen v úterý dopoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Ve středu odpoledne se zde zastaví na své pouti farníci z Uherského Hradiště a prohlédnou si stavbu našeho kostela.