Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Při mši v 10.30 přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání.

Odpoledne v 15.00 bude pouť u sv. Antoníčka. Hlavním celebrantem bude otec kapucín Pacifik Matějka.

Ve středu bude památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, v pátek sv. Aloise Gonzagy. Svátek Těla a Krve Páně – Božího Těla budeme slavit příští neděli. Po poslední mši bude krátký výstav Nejsvětější svátosti, eucharistický průvod a svátostné požehnání. Sbírka příští neděli je určena na bohoslovce.

Zveme prvokomunikanty a všechny děti i jejich rodiče příští neděli na pouť na Vranov. Z konečné autobusu v Útěchově vyrazíme pěšky v 15.00. Autobus č. 57 odjíždí z Halasova nám. v 14.38.

Úklid centra má tento týden na starosti skupina mladších žen.

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.