Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince, přenášená Rádiem Proglas, a 10.30. Sbírka je na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky. Upozorňujeme, že všichni, kdo mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

V pátek je svátek sv. apoštola Ondřeje, sobota je 1. v měsíci, nezávazná památka P. Marie.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace a v 19.30 Modlitby matek.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Zemřela paní Emilie Mlýnková z Halasova náměstí č. 4. Dokud mohla, byla dříve *denní návštěvnicí našich bohoslužeb. Hojně přispívala na stavbu našeho kostela a v závěti nám odkázala svůj malý byt. Je naší křesťanskou povinností se s ní důstojně rozloučit. Kdo můžete, přijďte na její pohřeb tuto středu v 10.00.

Příští neděle bude 1. adventní. Při všech bohoslužbách vám požehnáme adventní věnečky, které si přinesete.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké, asi dvacetiminutové zkoušky, jsou v pátek po mši sv.

Potřebujeme nutně posílit náš pěvecký sbor o nové zpěváky. Přijďte rozšířit jejich řady. Zkouška je ve středu po mši svaté.

Farní charita prosí jako minulá léta o napečení vánočního cukroví pro nemocné a opuštěné farníky. Balíčky se budou chystat ve středu 12. prosince v 15.00.