Vyberte stránku

 

Program v Duchovním centru Nezvalova 13 – červenec 2019

 POZOR ZMĚNA!

Pořad bohoslužeb v DCBL po dobu prázdnin:  

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátostí

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli  v 7:30 a 9:00 hodin

 Tak tedy počínaje nedělí 7. července – po dobu letních prázdnin – budou každou neděli pouze dvě mše, a to v 7:30 a 9:00 hodin.

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle 1. září 2019.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Také v době prázdnin budou v neděle 28. července a 25. srpna uskutečněny audiopřenosy bohoslužeb z Duchovního centra Brno-Lesná prostřednictvím rádia Proglas vždy v 9:00 hodin.

Pokud budete na cestách či dovolených, můžete této nabídky zcela volně využít.

Letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit v DC u organizátorů.

 

Stručná informace o průběhu stavby nového kostela na Lesné:

Stavba tohoto náročného sakrálního díla pomalu a jistě směřuje do finální fáze. V současné době probíhají dokončovací práce na kupoli a atice pod ní, dochází k postupnému odbedňování těchto částí stavby, připravují se kovové konstrukce spojovací lávky s věží, do ní kovové točité schodiště až k vyhlídce na Brno. Probíhá postupné zasklívání oken a spojovací chodby a připravuje se umělecké provedení Křížové cesty a netradiční pojetí venkovní fasády podle návrhu brněnského umělce Petra Kvíčaly. Další práce se odehrávají v interních částech stavby, jako různé potřebné rozvody, elektrické silno i slaboproudé instalace, finální omítky apod. Zatím se zhotovitelské firmě JB Stavební pod vedením stavbyvedoucího Jiřího Staňka daří dodržovat stanovený harmonogram výstavby této budoucí společensky významné i reprezentativní neobvyklé stavby pro obyvatele sídliště Lesná, navržené známým architektem Markem Štěpánem a jeho projekčním ateliérem. Na měsíc září plánujeme další „Hodinu otevřených dveří“, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolí.

Podle dosavadních ohlasů věříme, že tato stavba pozitivně zaujme širokou laickou i odbornou veřejnost.

Znovu podotýkáme, že celá stavba je financována výhradně z podpory a darů věřících, sympatizantů, drobných podnikatelů a bez jakýchkoliv státních a veřejných prostředků. Všem těmto dobrodincům patří naše velké poděkování, uznání a vděčnost.

Další, zejména obrazové materiály a odkazy si můžete prohlédnout na nové webové stránce naší farnosti: https://farnostlesna.cz .

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné prožití prázdnin a dovolených a zejména šťastné návraty. Osvěžte se a načerpejte hodně sil i pěkných zážitků, ale buďte vždy rozumní a opatrní zejména řidiči a vaše děti.

 

Jednáme i o dalších aktivitách, proto informace a podrobnosti o všech akcích budou uveřejněny přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .                                                                                                                                                                                                                                                        Římskokatolická farnost Brno-Lesná