Vyberte stránku

Papežská exhortace Gaudete et exsultate

Ve třech odkazech níže se můžete seznámit s obsahem papežské exhortace Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) – O povolání ke svatosti v dnešním světě. Exhortace vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže –...

Vánoce 2018 v DC Brno-Lesná

Přípravu na vánoční svátky jsme v Duchovním centru na Lesné začali již v měsíci říjnu. S dětmi a mladými ze SMM jsme nacvičili divadelní scénky „O narození Spasitele, Pásmo koled a tanec v krojích a různé vánoční úvahy, básničky, které děti přednášeli. Premiéra se...

Tříkrálová sbírka – 2019 ve farnosti Brno – Lesná

Máme velkou radost a děkujeme Bohu a lidem dobré vůle za ochotné a otevřené srdce, kteří darovali svou pomoc pro dobro lidí v nouzi a na dobré cíle potřebným lidem. Díky také koledníkům a vedoucím skupinek, že statečně vydrželi v nepříznivém a mrazivém počasí a...