Vyberte stránku

13. neděle v mezidobí

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Ve středu bude svátek sv. Tomáše, apoštola, v pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv., která bude jako každý pátek v 18.00. Je...

Slavnost Těla a Krve Páně

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Po mši v 10.30 bude Výstav Nejsvětější svátosti, eucharistický průvod a svátostné požehnání. Dnešní sbírka je určena na podporu bohoslovců. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Zveme prvokomunikanty a všechny...

Slavnost Nejsvětější Trojice

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Při mši v 10.30 přistoupí 12 dětí k 1. sv. přijímání. Odpoledne v 15.00 bude pouť u sv. Antoníčka. Hlavním celebrantem bude otec kapucín Pacifik Matějka. Ve středu bude památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, v pátek...

Slavnost Seslání Ducha svatého

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Sbírka je určena na potřeby Charity. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. Dnes končí doba velikonoční. Zítra bude památka P. Marie, Matky církve, v úterý sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek svátek Ježíše...

7. neděle velikonoční

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Zítra bude památka sv. Karla Lwangy, ve středu sv. Bonifáce, ve čtvrtek sv. Norberta, v pátek je 1. pátek v měsíci. V neděli bude slavnost Seslání Ducha sv. Šest mladých lidí z naší farnosti přijme v katedrále z...

6. neděle velikonoční

Bohoslužby: 7.30, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30 za farníky a dobrodince. Sbírka je určena na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky! V 18.00 bude poslední májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová...