Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince.

Otec Pavel bude mít bohoslužby v bazilice na Starém Brně, odkud přijde k nám sloužit mše v 9.00 a 10.30 augustinián P. Angelo Lemme. Děkujeme farnosti Staré Brno za podporu naší stavby kostela.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace, večer v 19.30 Modlitby matek.

Ve středu je Popeleční středa. Začíná jí čtyřicetidenní příprava na oslavu největších svátků naší spásy. Je to den přísného postu. Máme se zříci masitých pokrmů a jídlo omezit na menší množství. Při mši v 18.00 bude udělován popelec. Začátek postní doby je vhodnou příležitostí vykonat si dobrou sv. zpověď.

V pátek před mší sv. se budeme od 17.30 v postní době modlit Křížovou cestu. Mohou ji vést, jako minulá léta, různé skupiny věřících. Tento pátek by se jí mohly ujmout ženy z naší farnosti

Úklid Centra tento týden zajistí skupina mladších žen. Hledáme další pomocníky na úklid našeho Centra.

Ve čtvrtek od 18.00 se zde uskuteční regionální setkání Neokatechumenátu.

Příští neděle bude 1. postní. Bohoslužby budou jako obvykle.

O posledním víkendu v dubnu se opět uskuteční duchovní obnovu rodin u sester v Břežanech u Znojma. Bližší informace a přihlášky u s. Margity.

Jako každý rok i letos se bude 8. května pořádat pouť do Mariazell.

Pokud se vám líbila výstava o Janu Zrzavém, napište organizátorům do pamětní knihy pozitivní hodnocení. V pátek odpoledne zde natočí uvedenou výstavu ČT.

Pokud chcete věnovat na výrobu zvonů pro náš kostel ještě nějakou měď nebo bronz, prosím přineste ji. Blíží se chvíle, kdy budeme výrobu zvonů zadávat.

Tradiční letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit u Dominika Leplta, případně je kontakt na něj k dispozici v sakristii.

Vzadu na stolečku si můžete opatřit krabičku na postní almužnu a brožurku Malý průvodce postní dobou.