Vyberte stránku
Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

Zítra bude památka sv. Karla Lwangy, ve středu sv. Bonifáce, ve čtvrtek sv. Norberta, v pátek je 1. pátek v měsíci.

V neděli bude slavnost Seslání Ducha sv. Šest mladých lidí z naší farnosti přijme v katedrále z rukou otce biskupa svátost biřmování.

Úklid centra tento týden zajišťuje skupina starších žen.

V sobotu se uskuteční benefiční běh pro hospic sv. Alžběty. Bližší informace na vývěsce.

V neděli bude slavnost Seslání ducha sv, Je předepsaná sbírka na Charitu.

1. sv. přijímání bude u nás v neděli 16. června. Tentýž den bude pouť u Antoníčka.

Poděkování Charity:

Milí farníci,

ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste přispěli v postní almužně 2019. Vaše odhodlání zapojit se do této starobylé křesťanské tradice je projev milosrdné lásky k bližnímu. Za vaši farnost jste přispěli částkou 7 023 Kč. Peníze budou využité na pomoc rodinám, pro lidi těžce postižené a na nákup antidekubitních matrací Linet pro Domov pokojného stáří na ulici Kamenné v Brně.

S pozdravem

Mons. Josef Zouhar, moderátor pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi a Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno

Jménem festivalu MEETING BRNO zveme na ekumenické setkání – vyhlášení Roku smíření 2020/2021: Přichází čas společných kroků.

Tento čtvrtek 6.6. 2019 v 18:00 v Divadle Husa na provázku se společně setkají významné osobnosti z řad Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, atd.

České země čekají v nadcházejících dvou letech kulatá výročí zásadních historických událostí, která nás po staletí rozdělují: 600 let od vyhlášení křížové

výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 600 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Smyslem Roku smíření je dotýkat se společně těchto dějinných milníků, nechat stranou vzájemné výčitky a usmířit se.

Vstupné je zdarma. V rámci daného setkání zahraje cimbálová kapela Pajtáš.