Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30 za farníky a dobrodince. Sbírka je určena na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

V 18.00 bude poslední májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová zde.

Zítra ve 14.00 zde bude pohřeb paní Anny Nečasové z Nezvalovy ulice č. 7, která patřila mezi pravidelné návštěvníky našich bohoslužeb.

Ve středu bude vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně a čtvrtek tato slavnost. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv. Kdo nemůžete ve čtvrtek ráno, můžete přijít už na vigilii ve středu v 18.00. Liturgie bude stejná. V pátek bude svátek Navštívení P. Marie, v sobotu památka sv. Justina, mučedníka, zároveň je to první sobota v měsíci.

Úklid centra tento týden zajišťuje skupina mladších žen.

V úterý v 19.30 budou Modlitby matek.

Sdružení Člověk a víra instalovalo v kostele sv. Jakuba výstavu velkoformátových fotografií s církevní tématikou. Otevřeno denně do 19 hod. Vstup zdarma. Ukončení 27. června.

Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na organizaci a provedení našeho farního odpoledne minulou neděli a na Noci kostelů. Otec Pavel srdečně děkuje všem farníkům, kteří mu blahopřáli k jeho 65. narozeninám.