Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince.

V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová zde.

Odpoledne od 14.00 do 18.00 bude na zahradě Orlovny v Husovicích náš Farní den. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zdarma. Prosíme o ochotné pomocníky při organizaci a provedení farního odpoledne.

Zítra bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, v úterý svátek Výročí posvěcení naší brněnské katedrály.

Mši sv. v pátek bude opět přenášet Rádio Proglas, podobně jako příští nedli v 9.00. Příští neděli bude předepsaná sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.

Úklid centra zajišťuje skupina mládeže.

Naše farnost se letošní Noci kostelů tento pátek zúčastní mší sv. v 18.00 a besedou o naší patronce a stavbě kostela, spojenou s promítáním záběrů z dronu z průběhu stavby a možností si ji prohlédnout. Konec ve 21.00. Prosíme o několik pomocníků pro organizaci a usměrňování návštěvníků. Brožurky k Noci kostelů jsou na pultě v šatně.

Farnost Řečkovice zve tuto sobotu od 14.00 nejen mladé na křesťanský festival Full of Live s bohatým programem. Více na vývěsce.

Sdružení Člověk a víra instalovalo v kostele sv. Jakuba výstavu velkoformátových fotografií s církevní tématikou. Otevřeno denně do 19 hod. Vstup zdarma. Ukončení 27. června.

Otec Pavel srdečně děkuje všem farníkům, kteří mu blahopřáli k jeho 65. narozeninám.