Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Děkujeme otci Petru Benešovi za sloužení mše v 9.00 a 10.30 a farnosti Židenice, kde slouží otec Pavel a kde na stavbu našeho kostela uspořádají sbírku. Také sbírka u nás je určena na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová zde.

Zítra bude nezávazná památka P. Marie Fatimské, v úterý svátek sv. Matěje, apoštola, ve čtvrtek svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Mši sv. v pátek bude výjimečně přenášet Rádio Proglas.

Úklid centra zajišťuje skupina žen v úterý dopoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Ve středu po mši bude schůze farní rady.

Do středy večer doneste své postní pokladničky, abychom je mohli ve čtvrtek odevzdat.

Příští neděli odpoledne od 14.00 do 18.00 bude na zahradě Orlovny v Husovicích náš Farní den, spojený s oslavou 65. narozenin vašeho faráře. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení bude zdarma. Do Orlovny bude třeba dopravit několik našich stolů a lavic a různé předměty. Prosíme o ochotné pomocníky při organizaci a provedení farního dne. Ženy prosíme podobně jako v předchozích letech o napečení koláčků apod. Doneste je přímo na Farní den, eventuálně už dopoledne na mši do Duchovního centra.

Naše farnost se letošní Noci kostelů 24. května zúčastní jen skromným způsobem:

mší sv. v 18.00 a pak besedou o naší patronce a stavbě kostela.

Dnes je Den matek. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku a děkujeme za vše, co pro své děti vykonaly a dosud konají.