Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Navečer nachystá naše mládež vánoční výzdobu. Děkujeme!

Zítra je Štědrý den. První mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně za rodiny farnosti a sídliště bude v 15.30 hlavně pro rodiny s dětmi, které by nemohly přijít v noci. Sloužit ji bude o. Karel. Tzv. „půlnoční“, obětovaná za podporovatele stavby našeho kostela, bude ve 22.00 se zpěvem našeho chrámového sboru. Sloužit ji bude o. Pavel.

V úterý je slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční, zasvěcený svátek. Bohoslužby budou jako v neděli, tj. v 7.30, 9.00 a 10.30. Před a po všech bohoslužbách v pondělí a úterý si můžete odnést betlémské světlo. Sbírka o Vánocích bude na stavbu našeho kostela. Po bohoslužbách na Hod Boží můžete nahlédnout, jak stavba pokračuje.

Ve středu je svátek sv. Štěpána. Bohoslužby budou v 9.00, kterou bude přenášet Rádio Proglas, a v 10.30. Odpoledne 15.00 bude Jesličková pobožnost. Děti přednesou Ježíškovi koledy a své prosby.

Úklid Centra by měla tento týden zajistit skupina mladších žen.

Ve čtvrtek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. je ráno v 7.00 a po ní obvyklá adorace do 9.00.

V pátek je svátek Mláďátek, nevinných dětí betlémských. Mše je v 18.00. V sobotu je mše v 8.00.

Příští neděli bude Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při všech bohoslužbách mohou manželé obnovit svůj manželský slib a obdržet požehnání.

Upozorňujeme, že všichni, kdo mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

V boční chodbě si můžete zakoupit nové knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství, vánoční rukodělné výrobky a svíčky, které nám darovali ochotní dárci.

Jeden výtisk knížky P. Barhoně, kterou jsme posílali našim dárcům, si můžete vzít jako obvykle do rodiny zdarma. Pokud jich chcete víc, je třeba za ně uhradit příspěvek. Na pultě jsou také brožurky o oslavě Vánoc v brněnských kostelích.

Dnes po třetí mši, tj. asi v 11.40, je možno si prohlédnout a zakoupit švýcarské hodinky, které nám věnoval na stavbu kostela šlechetný dárce..

Prosíme ochotné tříkrálové koledníky, děti i dospělé, aby se přihlásili u s. Margity. Obětujte trochu svého času a námahy pro tuto bohulibou záležitost ve dnech 1. – 14. ledna. Letos se mohou koledníci zúčastnit zajímavé soutěže. Mše s otcem biskupem a požehnání koledníkům bude 2. ledna v 14.30 na Petrově.