Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Otec farář dnes slouží mše v Žebětíně a Kohoutovicích. Jsme vděčni tamějším farníkům, kteří na stavbu našeho kostela uspořádají sbírku.

Ve středu bude památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky církevní hudby a zpěvu, v sobotu sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace a v 19.30 Modlitby matek.

Úklid Centra má na starosti skupina starších žen. Je třeba, aby si domluvily vhodný termín.

Příští neděle bude poslední v liturgickém mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Mši v 9.00 bude přenášet Rádio Proglas. Při všech bohoslužbách bude sbírka na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky. Upozorňujeme, že všichni, kteří mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké, asi dvacetiminutové zkoušky, jsou v pátek po mši sv.

Potřebujeme nutně posílit náš pěvecký sbor o nové zpěváky. Přijďte rozšířit jejich řady. Zkouška je ve středu po mši svaté.