Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Dnes si připomínáme konec 1. světové války, která přinesla mnoho zla.

Zítra bude památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v úterý sv. Anežky České, v sobotu sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

V úterý ráno nebude mše sv. Od listopadu je nahrazena v 17.00 bohoslužbou slova se sv. přijímáním a adorací. Pokud jste si na úterní mši zadali své úmysly, přijďte se domluvit, na kdy je přeložit.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Ve středu bude schůze farní rady.

Příští neděle bude předposlední v liturgickém mezidobí. Náš duchovní správce se ve slavení eucharistie vystřídá v 9.00 a 10.30 s otcem Dr. Jiřím Bůžkem ze Žebětína, kde na náš kostel tamější farníci uspořádají sbírku.

Začala příprava na první svaté přijímání. Je nutné, aby se děti účastnily i následující bohoslužby v 10.30.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké, asi dvacetiminutové zkoušky, jsou v pátek po mši sv.

Potřebujeme nutně posílit náš pěvecký sbor o nové zpěváky. Přijďte rozšířit jejich řady. Zkouška je ve středu po mši svaté.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!