Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Dnes v 13.00 bude ČT v rámci pořadu Křesťanský magazín vysílat reportáž z naší farnosti a stavby kostela.

V úterý ráno nebude mše sv. Od listopadu je nahrazena v 17.00 bohoslužbou slova se sv. přijímáním a adorací. Pokud jste si na úterní mši zadali své úmysly, přijďte se domluvit, na kdy je přeložit.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

V pátek je svátek Výročí posvěcení lateránské baziliky. V sobotu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Do 8. listopadu je možnost získat odpustky při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé.

Dnes začala příprava na první svaté přijímání. Je nutné, aby se děti účastnily i následující bohoslužby v 10.30.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké, asi dvacetiminutové zkoušky, jsou v pátek po mši sv.

Naši varhaníci k vám mají naléhavou prosbu: Potřebujeme nutně posílit náš pěvecký sbor o nové zpěváky. Proto – chcete-li o Vánocích slyšet náš sbor – přijďte rozšířit naše řady.

Potřebujeme především ženy, ale také muže. Zkouška bude ve již tuto středu po mši svaté.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!

Veliké díky všem, kdo jste se zúčastnili příprav na patrocinium naší farnosti minulou neděli. Sestrám a ženám, které připravily pohoštění pro naše hosty, kostelníkům, ministrantům, varhaníkům i těm, kdo jste se zúčastnili Adoračního dne farnosti následující den.