Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Po třetí mši bude „hodina otevřených dveří“ na stavbě kostela. V 17.30 bude 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví, adorace a v 18.00 mše sv. Hlavním celebrantem bude o. Vojtěch Suchý, TJ. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Zítra je vlastní památka naší patronky blah. M. Restituty. Je to náš Adorační den. Proto bude ráno v 7.00 mše sv. a po ní bude vystavena Nejsvětější svátost až do mše sv. v 18.00.

V úterý bude mše sv. naposledy ráno v 7.00. Od listopadu bude nahrazena v 17.00 bohoslužbou slova a adorací. Pokud jste si na úterní mši zadali své úmysly, přijďte se domluvit, na kdy je přeložit.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Ve čtvrtek je slavnost Všech svatých. Po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Protože se jedná o svátek s doporučenou účastí na mši sv., bude ještě další mše večer v 18.00.

V pátek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, lidově Dušiček. Bohoslužba bude jako obvykle v 18.00. Po oba dny je možné získat odpustky pro duše v očistci za tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) při návštěvě kostela a modlitbě Páně a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu je možnost získat tyto odpustky při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé.

V sobotu bude mše sv. ráno v 8.00. Odpoledne uskutečníme naši každoroční pouť k Panně Marii do Křtin. V 16.00 se sejdeme na tamějším hřbitově k modlitbě za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince pro získání odpustků. Před mší sv., která začíná v 17.00, se budeme modlit růženec. Ze Staré osady do Křtin odjíždí autobus č. 201 v 15.15 nebo i 16.15. Zpět autobus jede v 18.15. Kdo pojedete autem, nabídněte druhým farníkům odvoz.

Příprava na první svaté přijímání začne příští neděli od 9 hod. Je nutné, aby se děti účastnily i následující bohoslužby v 10.30.

Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké asi dvacetiminutové zkoušky by byly od listopadu v pátek po mši sv.

Naši varhaníci k vám mají naléhavou prosbu: Potřebujeme nutně posílit náš pěvecký sbor o nové zpěváky. Proto – chcete-li o Vánocích slyšet náš sbor – přijďte rozšířit naše řady.

Potřebujeme především ženy, ale také muže. Zkouška bude ve již tuto středu po mši svaté.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!

Na pultě v šatně si můžete vybrat dušičkovou kytici na hrob. Výtěžek je pro činnost farní charity.

Pozvání pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let na kurzy: Klíč k vydařenému manželství ve dnech 10. a 17. listopadu a Vitamíny pro dobré manželství, který proběhne na biskupství v pěti setkáních o sobotách v listopadu a na začátku prosince. Na oba kurzy je možné hlásit se do 31. října. Bližší informace na webových stránkách biskupství.