Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. V případě trvalého deště bude májová zde.

Zítra bude památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka. V sobotu kromě ranní mše v 8.00 bude navíc mše sv. v 14.00 se křtem Lukáše Hanušovského.

Příští neděli bude otec Pavel sloužit v Židenicích, kde nám věnují jejich sbírku. Zde bude mít mši sv. v 9.00 a 10.30 o. Petr Beneš. Také u nás bude sbírka na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

Úklid centra zajišťuje skupina mladších žen. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Do příští neděle doneste své postní pokladničky, abychom je mohli odevzdat.

V neděli 19. května odpoledne od 14.00 do 18.00 bude na zahradě Orlovny v Husovicích náš Farní den, spojený s oslavou 65. narozenin vašeho faráře. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení bude zdarma.

Štědří dárci nám věnovali na stavbu kostela originální kabelky, bylinné sirupy a svíce. Jsou na pultě v šatně.

Kolpingova rodina Soběšice zve tuto sobotu na Společenský večer. Informace na vývěsce.

Veliké díky všem, kdo jste ve středu přispěli ke krásné liturgické oslavě 125. výročí narození naší patronky. Podle odhadu se sešlo na 300 účastníků. Kromě autobusu hostů z Vídně přijeli i návštěvníci z mnoha jiných farností, nejen brněnských. Mši sv. pod vedením otce opata Mariana sloužilo 7 kněží. Hosty z Vídně jsme vzali na oběd, na besedu se sestrami klariskami ze Soběšic a na návštěvu kostela na Vranově.