Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince, přenášená Rádiem Proglas, a 10.30.

Zítra je památka sv. Tomáše Akvinského, ve čtvrtek sv. Jana Bosca. V pátek je první pátek v měsíci. V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic. Mše sv. bude v 8.00. Přineste si svíčky, které vám požehnáme.

Úklid Centra tento týden zajistí skupina starších žen.

Příští neděle bude 4. v mezidobí. V závěru všech tří bohoslužeb vám udělíme hromadně svatoblažejské požehnání.

V neděli 10. února v 17.00 dokončíme promítání příběhů Káji Maříka.

V neděli 17. února v 16.00 bude v našem Centru v rámci Národního týdne manželství beseda nad knihou Manželství není přežitek. Hovoří MUDr. Helena Šiprová na téma Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Zveme nejen všechny manžele a rodiče.

Farníci, kteří požádali o vystavení potvrzení o daru pro církev, si je mohou vyzvednout v sakristii.