Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace. Úklid Centra má na starosti skupina starších mládeže.

Ve středu po mši je zkouška chrámového sboru a v pátek dětské scholy. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové.

Ve čtvrtek ráno po mši nebude obvyklá adorace, protože se zde dopoledne vystřídají dvě skupiny studentů Školy tradičních řemesel na předvánočním koncertě.

Příští neděle bude 4. adventní. Mši v 9.00 bude přenášet Rádio Proglas.

Upozorňujeme, že všichni, kdo mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

V boční chodbě si můžete zakoupit nové knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství, vánoční rukodělné výrobky a svíčky, které nám darovali ochotní dárci.

Jeden výtisk knížky P. Barhoně, kterou jsme posílali našim dárcům, si můžete vzít jako obvykle do rodiny zdarma. Pokud jich chcete víc, je třeba za ně uhradit příspěvek. Na pultě jsou také brožurky o oslavě Vánoc v brněnských kostelích.

Prosíme o roznesení našich děkovných dopisů adresátům.

Jeden šlechetný dárce nám věnoval svoji sbírku 11 švýcarských hodinek, abychom je prodali ve prospěch stavby kostela. Jejich fotografie si můžete prohlédnout na pultě v šatně. Zájemci mohou do příští neděle své nabídky s cenou, jménem a kontaktem vhodit do zelené pokladničky v sále. Příští neděli po třetí mši, tj. asi v 11.40, by bylo možno si hodinky prohlédnout a zakoupit.

Prosíme ochotné tříkrálové koledníky, děti i dospělé, aby se přihlásili u s. Margity. Mše s otcem biskupem a požehnání koledníkům bude 2. ledna v 14.30 na Petrově.