Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Zítra v 13.30 bude farní charita připravovat kytice na Dušičky. Prosíme, kdo má na zahrádce nějakou zeleň nebo suché kytky, aby je přinesl a pomohl vázat kytice.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Další pravidelná adorace se koná každé úterý v 17.00.
Ve čtvrtek v 18.00 se koná příprava na biřmování, další možností je příprava v rámci společenství mládeže v pátek po mši. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, mohou být připravováni individuálně.

Příští neděli 28. října budeme slavit svátek naší patronky, bl. Restituty. Po třetí mši dopoledne plánujeme opět „Hodinu otevřených dveří“ na staveništi kostela. Večer v 17.30 se uskuteční 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. Hlavním celebrantem mše v 18.00 bude o. Vojtěch Suchý z Tovaryšstva Ježíšova. Při všech bohoslužbách bude sbírka na stavbu kostela. Pán vám odplať vaše dary a příspěvky.

Od listopadu zrušíme úterní ranní mši v 7.00 a místo ní zavedeme v 17.00 bohoslužbu slova se sv. přijímáním a následně adorací Nejsvětější svátosti. Pokud jste si na úterní mši zadali své úmysly, přijďte se domluvit, na kdy je přeložit. Sobotní mše v 7.00 bude od listopadu v 8.00.

O první sobotě 3. listopadu odpoledne uskutečníme naši každoroční pouť k Panně Marii do Křtin. Zaneste si tento termín do svých plánů.
Příprava na první svaté přijímání začne 4. listopadu 2018 od 9 hod. Je nutné, aby se děti účastnily i následující bohoslužby v 10.30.
Chtěli bychom založit novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké asi dvacetiminutové zkoušky by byly od listopadu v pátek po mši sv.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!

Pozvání pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let na kurzy: Klíč k vydařenému manželství ve dnech 10. a 17. listopadu na Petrově 9 ve farním sálu. Kurz proběhne formou celodenního setkání a je inspirován životním příběhem Chiary a Enrica Petrillových, který poukazuje na důležitost období chození a budování vztahu před manželstvím.
Vitamíny pro dobré manželství, který proběhne na biskupství o pěti setkání o sobotách v měsících listopad až začátek prosince, v čase od 17.30 do 20.30. Tématem setkání bude zrání mladého člověka a jeho osobnostní připravenost na manželství. Inspirací k tomu bude příklad Tobiáše a Sáry, biblického páru, který na cestě k manželství musí překonat některá úskalí a zdolat určité výzvy, které jsou aktuální i pro dnešní dobu. Na oba kurzy je možné hlásit se do 31. října. Bližší informace na webových stránkách biskupství.