Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Navečer v 18.00 zde bude koncert pěveckého sdružení Boni discipuli. Srdečně zveme! Přiveďte i své přátele.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Další pravidelná adorace se koná každé úterý v 17.00.

Ve čtvrtek v 18.00 se koná příprava na biřmování, další možností je příprava v rámci společenství mládeže v pátek po mši. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, mohou být připravováni individuálně.

Příští neděli v 17.00 zde bude kulturní pořad o Janu Zrzavém. Srdečně zveme.

V sobotu 20. října od 9.00 do 16.00 se zde uskuteční duchovní obnova rodin. O program pro děti bude postaráno. Přihlášky a podrobný program u s. Margity.

V neděli 28. října budeme slavit svátek naší patronky, bl. Restituty. Po třetí mši dopoledne plánujeme opět „Hodinu otevřených dveří“ na staveništi kostela. Večer v 17.30 se uskuteční 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. Hlavním celebrantem bude o. Vojtěch Suchý z Tovaryšstva Ježíšova.

Od listopadu plánujeme zrušit úterní ranní mši v 7.00 a místo ní zavést v 17.00 bohoslužbu slova se sv. přijímáním a následně adorací Nejsvětější svátosti. Sobotní mši v 7.00 hodláme přeložit na 8.00. To vše od začátku listopadu.

O první sobotě 3. listopadu uskutečníme svoji každoroční pouť k Panně Marii do Křtin. Zaneste si tento termín do svých plánů.

Ve Společenském centru Okružní 21 proběhne v úterý od 17:30 přednáška na téma Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Je určena pro snoubence i pro manžele, účast je bezplatná. Přednášejí Dr. Helena Šiprová a prof. Květoslav Šipr.

V naší farnosti máme řadu nových mladých lidí, které bychom rádi pozvali na duchovní seznamovací víkend pro mladé na Velehradě. Pro nebiřmované to může být zároveň vstup do přípravy na biřmování. Jste zváni zapojit se do činnosti mládeže. Bližší informace na letáčcích vzadu a osobně u o. jáhna nebo jednoho z našich varhaníků Dominika Leplta.

Otec Pavel bude až do pátku na duchovních cvičeních na Sv. Hostýně a příští neděli bude sloužit tři mše sv. v Pozořicích a Holubicích. Místo něho zde bude v 9.00 a 10.30 o. Pavel Lacina z tamější farnosti, která nám věnuje sbírku na náš kostel.

Prosíme o výměnu drobných mincí, abychom ušetřili poplatky v bance. Děkujeme!