Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Odpoledne od 14.00 do 18.00 uskutečníme naše tradiční posezení u burčáku v prostorách garáže pod novým kostelem, přístup bude brankou po levé straně DC. Prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do vyhražených prostor. Od 15.00 bude přítomna živá hudba. Zveme všechny farníky na tuto neformální možnost seznámit se a pohovořit si s ostatními. Prosíme o pomocníky pro nanošení stolů a lavic po třetí mši sv. a na jejich úklid v 18.00.

Zítra je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v úterý sv. andělů strážných, ve čtvrtek sv. Františka z Assisi. Pátek a sobota jsou první v měsíci říjnu, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Další pravidelná adorace se koná každé úterý v 17.00.

Příprava na svátost biřmování se koná každý čtvrtek v 18.00 pro ty, kteří letos dosáhli nebo dosáhnou 15 let věku. Další možností je  příprava v rámci společenství mládeže, které vede každý pátek po mši o. Jiří. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, nechť se přihlásí u o. Pavla. Vytvořili bychom z nich samostatnou skupinu.

Příští neděli v 18.00 se zde bude koncert pěveckého sdružení Boni discipuli. Srdečně zveme! Přiveďte i své přátele.

Můžete si prohlédnout výstavu kopií obrazů Jana Zrzavého. Zveme na kulturní pořad, který o něm bude u nás v neděli 14. října v 17.00.

V sobotu 20. října od 9.00 do 16.00 se zde uskuteční duchovní obnova rodin. O program pro děti bude postaráno. Přihlášky u s. Margity.

V neděli 28. října budeme slavit svátek naší patronky, bl. Restituty. Po třetí mši dopoledne plánujeme opět „Hodinu otevřených dveří“ na staveništi kostela. Večer v 17.30 se uskuteční 2. pouť pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. Hlavním celebrantem bude o. Vojtěch Suchý z Tovaryšstva Ježíšova.

Pozvěte svoje nevěřící či hledající kamarády a přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek 4. října v 19 hodin u jezuitů. Podrobnosti najdete na nástěnce, na vizitkách a na webu.

S přechodem na zimní čas na konci října plánujeme přeložit úterní ranní mši v 7.00 na večer v 18.00. Chceme také znát váš názor, zda bychom sobotní mši v 7.00 neměli přeložit na 8.00.

Růžencová slavnost na první sobotu 6. října bude v kostele sv. Michala v Brně.

Od 18.00 bude modlitba růžence proložená zpěvy, následuje mše sv. s otcem biskupem Pavlem Konzbulem. Vezměte si sebou růži jako dar pro Pannu Marii.

V Centru máme řadu nových tváří mladých lidí, které bychom rádi pozvali na duchovní seznamovací víkend pro mladé na Velehradě. Pro nebiřmované to může být zároveň vstup do přípravy na biřmování. Jste zváni zapojit se do činnosti mládeže. Bližší informace na letáčcích vzadu a osobně u o. jáhna nebo Dominika Leplta.