Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky.

Ve čtvrtek je památka sv. Vincence z Paula, kněze a zakladatele kongregace našich sester. V pátek je slavnost sv. Václava, mučedníka. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv. a zároveň státní svátek. V sobotu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Využijte doprovodu dětí do školy nebo cesty za nákupy a přijďte se poklonit Pánu v Eucharistii a vyprosit si požehnání. Další pravidelná adorace se koná pod vedením o. jáhna Jiřího každé úterý v 17.00.

Zahájili jsme přípravu na svátost biřmování. Koná se každý čtvrtek v 18.00 pro ty, kteří letos dosáhli nebo dosáhnou 15 let věku. Další možností je  příprava v rámci společenství mládeže, které vede každý pátek po mši o. Jiří. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, nechť se přihlásí u o. Pavla. Vytvořili bychom z nich samostatnou skupinu.

V pátek zde natáčela Česká televize reportáž do pořadu Křesťanský magazín, který bude odvysílán asi za měsíc. Něco z natáčení by se mělo objevit už dnes v pořadu Cesty víry, který vysílá ČT2 v 13.45. Děkujeme všem, kdo jste přispěli k zdárnému průběhu natáčení.

Příští neděli od 14.00 do 18.00 uskutečníme naše tradiční posezení u burčáku. Zveme všechny farníky na tuto neformální možnost seznámit se a pohovořit si s ostatními.

V neděli 7. října v 18.00 se zde bude koncert pěveckého sdružení Boni discipuli.

Můžete si prohlédnout výstavu kopií obrazů Jana Zrzavého. Zveme na kulturní pořad, který o něm bude u nás v neděli 14. října v 17.00.

V sobotu 20. října od 9.00 do 16.00 se zde uskuteční duchovní obnova rodin. O program pro děti bude postaráno.

Vyučování náboženství již začalo. Bližší informace jsou na vývěsce, přihlášky vzadu na stolečku, kde jsou též informace o zahájení Kurzů Alfa. Pozvěte svoje nevěřící či hledající kamarády a přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek 4. října v 19 hodin u jezuitů. Podrobnosti najdete na nástěnce, na vizitkách a na webu.

Prosíme o roznesení zbývajících děkovných dopisů a kalendářů našim dárcům z Lesné. Děkujeme!