Vyberte stránku

 Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

Ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Kim-Taegona a druhů, mučedníků, v pátek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Využijte doprovodu dětí do školy nebo cesty za nákupy a přijďte se poklonit Pánu v Eucharistii a vyprosit si požehnání. Další pravidelná adorace se koná pod vedením o. jáhna Jiřího každé úterý v 17.00.

Zahajujeme přípravu na svátost biřmování. Zveme všechny dospívající, kteří letos dosáhli nebo dosáhnou 15 let věku, na první setkání tento čtvrtek v 18.00. Další možností je  příprava v rámci společenství mládeže, které vede každý pátek po mši o. Jiří. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, nechť se přihlásí u o. Pavla. Vytvořili bychom z nich samostatnou skupinu.

V pátek odpoledne a při mši zde bude natáčet Česká televize reportáž do pořadu Křesťanský magazín. Přijďte posílit účast na mši sv.

Příští neděli bude při všech bohoslužbách sbírka na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky. Přenos mše Rádiem Proglas se tentokrát neuskuteční.

Stále je možnost přihlásit se na přednášky Spirituální dimenze člověka Akademie třetího věku. Bližší informace na vývěsce.

V neděli 30. září odpoledne uskutečníme naše tradiční neformální posezení u burčáku.

V neděli 7. října v 18.00 se zde bude koncert pěveckého sdružení Boni discipuli.

Můžete si prohlédnout výstavu kopií obrazů Jana Zrzavého. Zveme na kulturní pořad, který o něm bude u nás v neděli 14. října v 17.00.

V sobotu 20. října se zde uskuteční duchovní obnova rodin. O program pro děti bude postaráno.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do vyučování náboženství, které již začalo. Bližší informace jsou na vývěsce, přihlášky vzadu na stolečku, kde jsou též informace o zahájení Kurzů Alfa. Pozvěte svoje nevěřící či hledající kamarády a přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek 4. října v 19 hodin u jezuitů. Podrobnosti najdete na nástěnce, na vizitkách a na webu.

Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

 Hledáme někoho, kdo by byl schopen a ochoten opravit venkovní nátěr oken hlavně v dětském koutku.

Prosíme o roznesení našich děkovných dopisů a kalendářů našim dárcům z Lesné. Děkujeme!