Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

Ve středu je památka Jména Panny Marie, ve čtvrtek sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek Povýšení svatého kříže a v sobotu památka Panny Marie Bolestné.

V pátek bude v 16.00 v kapli Domova pokojného stáří na Okružní ulici slavnostní mše sv. k poctě patronky kaple sv. Ludmily, jejíž svátek připadá na neděli. Hlavním celebrantem bude brněnský děkan Mons. Václav Slouk.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Ve středu po mši bude schůze farní rady.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 je možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Využijte doprovodu dětí do školy nebo cesty za nákupy a přijďte se poklonit Pánu v Eucharistii a vyprosit si požehnání. Další pravidelná adorace se koná pod vedením o. jáhna Jiřího každé úterý v 17.00.

Rádi bychom zahájili přípravu na svátost biřmování. Nejvhodnější termín se jeví čtvrtek v 18 – 19 hodin. Zveme všechny dospívající, kteří letos dosáhli nebo dosáhnou 15 let věku, na první setkání ve čtvrtek 20. září v 18.00. Další možností je příprava v rámci společenství mládeže, které vede každý pátek po mši sv. o. Jiří. Dospělí, kteří tuto svátost dosud nepřijali, nechť se přihlásí u o. Pavla. Vytvořili bychom z nich samostatnou skupinu.

V pátek 21. září odpoledne zde bude natáčet Česká televize reportáž do pořadu Křesťanský magazín.

Stále je možnost přihlásit se na přednášky Spirituální dimenze člověka Akademie třetího věku. Bližší informace na vývěsce.

V neděli 7. října v 18.00 se zde uskuteční koncert pěveckého sdružení Boni discipuli.

Můžete si prohlédnout výstavu kopií obrazů Jana Zrzavého. Společnost, která pečuje o jeho odkaz, připravila o něm komponovaný kulturní pořad, který u nás provede v neděli 14. října v 17.00.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do vyučování náboženství, které začne u nás v Duch. centru již zítra v 17.00 a od úterý na školách. Bližší informace jsou na vývěsce, přihlášky vzadu na stolečku.

Začala poutní sezona na Vranově. Program je na vývěsce…