Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

 

Zítra je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, v pátek je první pátek v měsíci a v sobotu svátek Narození Panny Marie.

Zítra odpoledne zde bude instalována výstava kopií obrazů Jana Zrzavého. Společnost, která pečuje o jeho odkaz, připravila o něm komponovaný kulturní pořad, který u nás provede v neděli 14. října navečer.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Ve čtvrtek po ranní mši do 9.00 bude opět ve školním roce možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti. Využijte doprovodu dětí do školy nebo cesty za nákupy a přijďte se poklonit Pánu v Eucharistii a vyprosit si požehnání. Další pravidelná adorace se koná pod vedením o. jáhna Jiřího každé úterý v 17.00.

Začátek školního roku je vhodnou příležitostí přijmout svátost smíření a vykonat si pobožnost devíti prvních pátků. Zveme žáky, studenty i jejich rodiče na mši k zahájení školního roku tento pátek v 18.00. O. Pavel bude zpovídat již od 17.00. Zveme zvláště děti, které letos přistoupily k 1. sv. přijímání.

Rádi bychom zahájili přípravu na svátost biřmování. Nejvhodnější termín se jeví čtvrtek v 18 – 19 hodin. Zveme všechny dospívající, kteří letos dosáhli nebo dosáhnou 15 let věku, na první setkání ve čtvrtek 20. září v 18.00. Další možností je individuální příprava v rámci společenství mládeže, které vede každý pátek po mši sv. o. Jiří.

V pátek 21. září odpoledne zde bude natáčet Česká televize reportáž do pořadu Křesťanský magazín.

V neděli 7. října v 18.00 se zde uskuteční koncert pěveckého sdružení Boni discipuli.

Stále je možnost přihlásit se na přednášky Spirituální dimenze člověka Akademie třetího věku. Bližší informace na vývěsce.

Začala poutní sezona na Vranově. Program je na vývěsce…