Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00.

Zítra je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v úterý sv. Pia X., papeže, ve středu Panny Marie Královny, ve čtvrtek sv. Růženy a v pátek svátek sv.
Bartoloměje, apoštola.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Příští neděli budou ještě dvě mše sv. – v 7.30 a 9.00, přenášená Rádiem Proglas.
Od neděle 2. září budou opět tři mše sv.

Až do pátku bude v Urbancentru Staré radnice na Mečové ul. k vidění 27 návrhů
(včetně vítězného) sochy P. Martina Středy.

Prosíme ty, kdo si vzali podpisové archy Petice na podporu manželství, aby je
nechali podepsat dalším lidem, a dosud je nevrátili, aby tak učinili nejpozději příští
neděli. Petici je nutné odeslat.

Naše stará webová adresa přestane fungovat, nová je: https://www.farnostlesna.cz
Otec Pavel dnes odjíždí se dvěma mladými farníky na dovolenou, přítomen bude
opět v neděli 2. září.

Brněnská katedrála bude jedním z míst připomenutí 50. výročí tzv. Pražského jara a
srpnových událostí r. 1968. V úterý 21. srpna v 19.00 proběhne v katedrále slavnostní
koncert duchovní hudby. Na koncert naváže společný večer chval, díků a proseb se zpěvy
Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl a se závěrečným požehnáním městu a národu. V
katedrále mohou příchozí zhlédnout i výstavu „Tváře místní církve“, která přibližuje život a
odkaz dvanácti zajímavých osobností minulého století ze sedmi brněnských farností. V areálu
Petrova je připraven i doprovodný program. Diecézní muzeum nabídne zvýhodněné vstupné
do všech expozic a od 15.00 tvořivý workshop s možností ozdobit si svíci na večerní program
v katedrále. V 17.30 ve farním sále na Petrově 9 proběhne přednáška a beseda známého
publicisty Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.
Příští neděli v 10:30 budou oslavy zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s
připomenutím všech obětí totality.