Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince přenášená Rádiem Proglas a 10.30.

Zítra bude svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, ve čtvrtek památka sv. Atanáše, v pátek svátek apoštolů Filipa a Jakuba. Pátek a sobota budou první v měsíci květnu.

Příští neděli budeme při bohoslužbách v 7.30 a 9.00 hromadně udílet svátost pomazání nemocných. K tomu je nutná sv. zpověď, pokud jste ji nepřijali v posledních jednom až dvou měsících.

Úklid centra zajišťuje skupina mládeže v úterý odpoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

U příležitosti 125. výročí narození s. M. Restituty ve středu 1. května v 11.00 uspořádáme slavnostní česko-německou mši s hosty z Vídně. Hlavním celebrantem bude otec opat Marian Rudolf Kosík. Protože přijdou jistě i další hosté z jiných farností, vykonáme sbírku ve prospěch stavby našeho kostela. Prosíme o několik schopných farníků pro pořadatelskou a uvaděčskou službu. Po mši bude možnost nahlédnout na stavbu kostela.

8. května pořádáme pouť do Mariazell.

V neděli 19. května odpoledne bude na zahradě Orlovny v Husovicích náš Farní den. 

Stále je možné si „adoptovat“ několik zvonů do zvonohry nového kostela. Na plakátku na vývěsce jsou bližší informace.

Štědří dárci nám věnovali na stavbu kostela originální kabelky, bylinné sirupy a svíce. Jsou na pultě v šatně.

V měsíci květnu budeme konat májové pobožnosti u kaple sv. Antonína. První se uskuteční už tuto středu 1. května v 18.00, další budou každou neděli.