Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

Od 10.00 do 10.30 budou v šatně v prodeji vstupenky na náš tradiční ples farností Kr. Pole a Lesná, který bude tento pátek.

Dnes je sbírka na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Navečer v 17.00 zde vystoupí soubor Mister Swing, který u nás již jednou s velkým úspěchem koncertoval. Srdečně zveme! Přiveďte i své přátele.

Zítra je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek sv. Františka Saleského, v pátek je svátek Obrácení sv. Pavla, kterým končí právě probíhající Týden modliteb za sjednocení křesťanů. V sobotu bude památka svatých Timoteje a Tita.

V úterý v 19.30 budou Modlitby matek.

Úklid Centra tento týden zajistí skupina mladších žen.

Během času se zde našlo několik brýlí. Je možno se na ně podívat v sakristii.

Františkáni z Husovic zvou na moderovanou adoraci, která bude ve čtvrtek po mši v 18.00 v husovickém kostele.

Dnes odpoledne v 16.30 se ve farním centru v Obřanech uskuteční beseda s paní Sosnarovou, dlouholetou vězeňkyní sovětských gulagů.