Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince. Otec Pavel slouží dnes ve Starém Lískovci a mši  v 7.30 a 10.30 sloužil zde o. Pavel Opatřil. Děkujeme tamějším farníkům, kteří nám darují jejich dnešní sbírku na stavbu našeho kostela. Dnes odpoledne v 15.00 se koná Mikulášská besídka. Srdečně zveme!

Ve čtvrtek je památka sv. Lucie a v pátek sv. Jana od Kříže.

V pondělí od 15.00 dokončíme chystání děkovných dopisů pro naše dárce. Děkujeme pomocníkům! Večer po mši bude schůze farní rady.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace. Úklid Centra má na starosti skupina starších žen.

Ve středu po mši je zkouška chrámového sboru a v pátek dětské scholy. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové.

Příští neděle bude 3. adventní.

Upozorňujeme, že všichni, kdo mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

Farní charita prosí jako minulá léta o napečení vánočního cukroví pro nemocné a opuštěné farníky. Balíčky se budou chystat tuto středu v 15.00.

V boční chodbě si můžete zakoupit nové knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství, vánoční rukodělné výrobky a svíčky, které nám darovali ochotní dárci.

Jeden šlechetný dárce nám věnoval svoji sbírku 12 švýcarských hodinek, abychom je prodali ve prospěch stavby kostela. Jejich fotografie si můžete prohlédnout na vývěsce. Zájemci mohou do příští neděle své nabídky s cenou, jménem a kontaktem vhodit do zelené pokladničky v sále. Příští neděli po třetí mši, tj. asi v 11.40, by bylo možno si hodinky prohlédnout a zakoupit.