Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00.

V úterý je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka, ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek.
Ve středu v 11.00 bude pohřeb Ing. Oldřicha Bleši, parte s fotografií je na vývěsce..

Příští neděle bude 20. v mezidobí.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Kdo chcete, můžete na pultě v šatně svým podpisem podpořit petici na podporu tradiční rodiny a manželství a o zachování nemocnice v Sušici a v jiných menších městech.

Všem farníkům, žákům a studentům přejeme krásné dovolené a prázdniny.