Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince.

V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, ve středu sv. Alfonse z Liguori, v sobotu sv. Jana Vianneye. Pátek a sobota jsou první v měsíci.

Příští neděle je 18. v mezidobí.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Kdo chcete, můžete na pultě v šatně svým podpisem podpořit petici o zachování nemocnice v Sušici a v jiných menších městech.

Otec Pavel má až do příští neděle dovolenou.

Všem farníkům, žákům a studentům přejeme krásné dovolené a prázdniny.