Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince, přenášenou Rádiem Proglas.

Zítra je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, ve středu sv. Jakuba st., apoštola, ve čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie, v pátek památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Metoděje.

Příští neděle je 17. v mezidobí.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Opět prosíme o ochotné brigádníky na plnění obálek zítra v 15.00. Děkujeme!

Využijte letního cestování a nabídněte prosím naše kalendáře ve svých rodištích, svým příbuzným a přátelům.

Jeden dobrý muž nám daroval ve prospěch stavby kostela 50 kg medu, který si můžete za přiměřený příspěvek odnést.

Vracejte prosím včas knihy, půjčené z farní knihovny nebo od duchovního správce. Před delší dobou jsem např. někomu půjčil knihu většího formátu o stavbě moderních kostelů nebo knihu v němčině s leteckými a satelitními fotografiemi ze Svaté země.

Kdo chcete, můžete na pultě v šatně svým podpisem podpořit petici o zachování nemocnice v Sušici a v jiných menších městech.

Od pátku zde bude opět sloužit po dovolené otec Karel. Já budu mít dovolenou od 27. července do 5. srpna.

Všem farníkům, žákům a studentům přejeme krásné dovolené a prázdniny.