Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00. Mše svaté v 10.30 v červenci a srpnu nejsou.

 

Zítra je památka P. Marie Karmelské. Mši u nás bude sloužit o. Didak Klučka z Husovic, protože budu na kněžské pouti v Kostelním Vydří.

Příští neděle je 16. v mezidobí. Mši sv. v 9.00 bude přenášet Rádio Proglas.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý ráno.

Prosíme o ochotné brigádníky na plnění obálek v pátek v 15.00. Děkujeme!

Využijte letního cestování a nabídněte prosím naše kalendáře ve svých rodištích, svým příbuzným a přátelům.

Kdo si vypůjčil klíče od DC a klubovny, nechť je co nejdříve vrátí. Vracejte prosím včas také knihy, půjčené z farní knihovny nebo od duchovního správce. Před delší dobou jsem např. někomu půjčil knihu většího formátu o stavbě moderních kostelů nebo knihu v němčině s leteckými a satelitními fotografiemi ze Svaté země.

Otec Karel má až do 26. července dovolenou.

Všem farníkům, žákům a studentům přejeme krásné dovolené a prázdniny.