Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince. Mše svaté v 10.30 v červenci a srpnu nejsou.

Ve středu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v sobotu nezávazná památka sv. Hroznaty, mučedníka.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Obvyklá adorace mládeže v úterý nebude. Rovněž nebude o prázdninách pravidelná čtvrteční adorace.

Našim dárcům a příznivcům budeme rozesílat naše kalendáře. Proto prosíme o ochotné brigádníky na plnění obálek, a sice zítra, ve středu a v pátek vždy v 15.00. Děkujeme! Využijte letního cestování a nabídněte prosím naše kalendáře ve svých rodištích, u svých příbuzných a přátel.

Otec Karel má až do 26. července dovolenou.

Všem farníkům, žákům a studentům přejeme krásné dovolené a prázdniny.