Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30.

Ve středu bude svátek sv. Tomáše, apoštola, v pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv., která bude jako každý pátek v 18.00. Je to zároveň první pátek v měsíci červenci.

Úklid centra by podle rozpisu měla mít skupina mládeže v úterý odpoledne, ale otec jáhen Jiří je na dovolené a nebude proto obvyklá adorace, ale v 17.00 bude mše sv. Modlitby matek se o prázdninách nekonají.

Ve středu odpoledne se zde zastavili poutníci z Uherského Hradiště a okolí, prohlédli si stavbu našeho kostela a udělali na nás sbírku.

Dětem a studentům přejeme pěkné prázdniny a všem farníkům krásné dovolené.

Od příští neděle po celý červenec a srpen budou v neděli pouze dvě mše sv. – v 7.30 a 9.00.