Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30.

Zítra po mši bude schůze farní rady.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace.

Ve středu po mši bude zkouška chrámového sboru. Zveme jeho členy i další zájemce na nácvik velikonočních zpěvů.

V pátek před mší sv. se od 17.30 modlíme Křížovou cestu. Povedou ji různé skupiny věřících. Tento pátek by se jí mohli ujmout muži z naší farnosti

Úklid Centra tento týden zajistí skupina starších žen. Hledáme další pomocníky na úklid našeho Centra.

Příští neděle bude 2. postní. Bohoslužby budou jako obvykle a bude při nich sbírka na stavbu našeho kostela. Pán vám odplať vaše dary a příspěvky! Otec Pavel bude sloužit v Hluku a Dolním Němčí, kde na náš kostel vykonají sbírku. Místo něho přijede na mši v 9.00 a 10.30 otec Josef Janek z Hluku.

V pátek 22. března odpoledne se uskuteční jarní dílnička rukodělných prací. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

O posledním víkendu v dubnu bude duchovní obnova rodin u sester v Břežanech u Znojma. Bližší informace a přihlášky u s. Margity.

Na 1. květen připadá 125. výročí narození naší patronky, blah. Restituty. V 11.00 uspořádáme slavnostní česko-německou mši s hosty z Vídně. Hlavním celebrantem bude otec opat Rudolf Marian Kosík.

Jako každý rok i letos se bude 8. května pořádat pouť do Mariazell.

Pokud chcete věnovat na výrobu zvonů pro náš kostel ještě nějakou měď nebo bronz, prosím přineste ji. Blíží se chvíle, kdy budeme výrobu zvonů zadávat. Jedná se o 16 zvonů od 20 do 200 kg za celkovou částku včetně montáže a softwaru asi 3 miliony Kč. Jednotlivé zvony bude možno si „adoptovat“, tj. zaplatit dle jejich váhy. Kilogram vychází na 2.700 Kč. Jméno dárce může být na zvonu vyznačeno.

Tradiční letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit u Dominika Leplta, případně je kontakt na něj k dispozici v sakristii.

Vydali jsme 2. vydání před několika lety rozebraných příběhů o pomoci a přímluvě P. Marie. Kdo je nemáte, můžete si jako obvykle vzít na pultě v šatně jeden výtisk zdarma.

Vzadu na stolečku si ještě můžete opatřit krabičku na postní almužnu a brožurku Malý průvodce postní dobou.

Zítra bude demontována výstava o Janu Zrzavém. Reportáž o něm bude v rámci Křesťanského magazínu vysílána 7. dubna.