Vyberte stránku

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnes odpoledne v 15.00 se koná Adventní posezení s muzikou, kterou zajistí p. Lubomír Vaďura. Srdečně zveme!

Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Mikuláše, v pátek památka sv. Ambrože a zároveň 1. pátek v měsíci. Mši bude sloužit o. Jiří Janalík z Biskupského gymnázia. Otec farář bude sloužit a mít přednášku o bl. Restitutě v Deblíně. V sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to svátek s doporučenou účastí na mši sv.

V úterý v 17.00 bude bohoslužba slova a adorace a v 19.30 Modlitby matek.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen v úterý odpoledne.

Příští neděle bude 2. adventní. Mši v 7.30 a 10.30 bude sloužit o. Pavel Opatrný ze Starého Lískovce, kam pojede náš otec farář. Odpoledne pak bude od 15.00 Mikulášská besídka.

Založili jsme novou dětskou scholu. Děti, které rády zpívají, ať se přihlásí u paní Kubové. Krátké, asi dvacetiminutové zkoušky, jsou v pátek po mši sv.

Upozorňujeme, že všichni, kdo mají zdanitelné příjmy, si mohou vyžádat potvrzení o daru pro církev ke snížení daňového základu.

Farní charita prosí jako minulá léta o napečení vánočního cukroví pro nemocné a opuštěné farníky. Balíčky se budou chystat ve středu 12. prosince v 15.00.

V boční chodbě si můžete zakoupit nové knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství, vánoční rukodělné výrobky a svíčky, které nám darovali ochotní dárci.

Budeme opět chystat asi 2.500 děkovných dopisů našim dárcům. Přijďte prosím pomoci v pondělí, středu a možná i v pátek v 15.00. Děkujeme!